logo

Hakkımızda

YENİ DÜNYAYI ANLAMAK…

Yeni bir dünya doğuyor. Batı merkezli kalıpların yıkıldığı, Avrasya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında yeni güç odaklarının yükseldiği, çok kutuplu bir dünya… Siyasi konumlanmalar, ekonomik ilişkiler ve kültürel etkileşimlerde keskin bir dönüşüm yaşanıyor.

İnsanlık, yeni dünyayı anlamaya, anlamlandırmaya ve tarif etmeye çalışıyor. Bu çabayı gerçekleştirmek için eski dünyanın düşünüş biçimlerinin yeterli olmayacağı açık. Yeniyi anlamanın yolu, yükselen merkezlerden düşünürlerin ve fikir insanlarının diyaloglarından ve paylaşımlarından geçiyor.

Yüzyıllardır birbirinden bihaber biçimde yaşayan komşuların, konuşma, tartışma ve ortak bir biçimde fikir üretme vakti geldi.

Farklı düşünme biçimlerine ve kültürlere saygı

 -Tek tipleştirmeye karşı mücadele

-Tek kutuplu dünya dayatmasına itiraz

-Devletlerin ve milletlerin tam bağımsızlık özlemlerine destek

ilkelerinde bir araya gelen, dünyanın dört bir yanından aydınların buluştuğu bir internet sitesi yakıcı bir ihtiyaç halini almıştı.

Keza tek merkezli medya dayatmasına karşı farklı, bağımsız ve çok sesliğe önem veren haber ihtiyacı da gün be gün artıyordu.

Bugün, UNITED WORLD INTERNATIONAL kısaca UWIDATA haber sitesiyle, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere yola çıktık. Dünyanın dört bir köşesinden seçkin aydınlar, jeopolitik esaslı olmak üzere çok kutuplu dünyayı anlamak ve tarif etmek üzere bir araya geldiler.

Yeni dünyayı kalıplardan uzak, bağımsız ve bilimsel doğrular temelinde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Fikirlerin özgürce çarpışması ve farklı düşünme biçimlerinin bir araya gelmesini hedefliyoruz.

Büyük insanlığın eşitlik, özgürlük ve adalet yürüyüşüne bir katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere…